دانلود

  • ۰
  • ۰

درد و دل

❤سلام بچه ها ممنونم که بهم سرمیزنید فقط یه چیزی!!❤

عزیزایی که میخوان لینکشون کنم اول لطف میکنن منو با

اسم AnTiLoVe.2 لینک  میکنن و فقط تو پست ثابت اسم و ادرسی و

که میخوان لینک بشن و برام بزارن .منم بهشون سر میزنم

لینک بودم لینکشون میکنم.

لطفا بی احترامی نکنین چون بد میبینید

 פֿـسیــس هــم نباشیـــב هــم لایــڪ ڪنیـــב هــم نظر بزاریـــב

 اتاق گفتگو هم همیــشـہ بازہ בوωـت בاشتیــטּ بریــטּ اونجا بـפـرفیــטּ


 ❤ هــیچی  בیــگـہ فقط همیــטּ ❤  

❤اِلتِمــــــــا๛ مــــــالِ בیـــــــروز بــــوב ❤
 مـــــــالِ وَقتـــــــے بـــوב ڪــــﮧ ســـــــا בـہ بوבم
 اِمــــــــروز میـــــــפֿـــــواے بـــِــرے ؟؟؟
 هیــــــــــــــ๛ !!!
 ❤ـ؋ـَقَطـ ” פֿـــُــــבاـפـــــــــــافـِظــ ❤ 


ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۸شهریور
اینو جایی دیدم واقعا نیاز بود بزارمشدلم برا مردبودنت تنگ شده حالم ازنربودنت داره بهم میخوره، ی زمانی بایه اخم شیرین دوس داشتنی میگفتی بیرون نریااااااااا

الان میگی بپیچون خونروبزن بیرون میگفتی چادرسرت کنی هااااا میای بیرون،الان میگی ساپورت بپوش اندامت قشنگه حیفه…

زنگ که میزدم پیش دوستات بودی قطع میکردی تنهامیشدی زنگ میزدی که دوستات صدامو نشنون،الان پیششون میزنی رو اسپیکرومیدی باتک
تکشون بحرفم….

منوباهاشون بیرون میبری میگی راحت باش باهاشون،میگفتی خانومم دس به ابروهات نمیزنی هااا تاوقت ازدواجمون الان میگی قشنگ گرفتی بیامال منم بگیر….

میگی مانتوکوتاهو روشن بپوش ست کن….

جلودوستام قشنگ جلوه کن… چرادیگه وقتی لایک پسرارو زیرپستام میبینی کامنت نمیذاری توفقط مال منی….

دلم براصدای مردونت لک زده نه عجقم وعسیسمت …..

دخترشدنت مبارک ولی من به مردبودنت نیازدارم..تف به ذات هرچی نامرده!!
http://axgig.com/images/02465103432439449068.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۸شهریور

ببینم کی معنی اینو میفهمه


بابایے؟؟

# جونَمـ تولہ؟

+ اسمـ عشقتــ چے بوده؟؟

# اسمـ مامانےو نمےدونے؟؟

+ نہ... همون عِشـقے ڪہ اون شبــ با عڪسش حلف مےزدے یباشڪے...

# اے تولہ... مگہ بیدار بودے تو؟؟

+ الہ بابایے..حالا بوگو اسمش چے بوده قول مےدم بہ مَـمَنے نگم.

# تولہ قول دادیا.خــــــــــب اسمشـ [•••••••] بود...

+ عـــــہ بابایے این ڪہ اسمہ منہ !!

# (یہ آه و یہ سڪوت طولانے)....

http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/10/31/0/1414701265713718.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۸شهریور

★ﺍﻭﻧـــــے ﮐﻪ ﺭﻓـــﺖ , رفتــہ ...

⇇ﺍﮔــــہ ﺑﺮﮔـــــــﺮﺩﻩ ﺍﺯ  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ??

             ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ...         

                  ✘ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗــــــــﻮ را ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ...


    ⇚ ﮐﺴــــے ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘــــہ

     ?? ﺍﮔـــہ ﻫــــﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ  

     ⇡⇡ ﯾـــــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷہ... 

      ☜ﺩﯾﮕـــــہ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘـــہ ...


    ▼▼▼ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﮐﺴـــے ﺭﻓﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺶ ﮐﻦ▼▼▼

              √√ﺣﺘــــــــــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑــــﺮﮔﺮﺩﻩ ... !!!!

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۶شهریور

☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ

ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪

ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √

← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜

ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201515997221254468681435470676.7154.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۶شهریور

نَ َزدَمــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــہ سیـــــــــــــــــــــــــم آخــَــــــــــــــــــر

هیچڪَســَــــــــــــم نڪــَــــــرد منـــــــــــــــــــــو بـــ✘ــــــآوربـَعـضــــــــــــــــــــے اَز رُفــقــــــــــآ

دشمـنــــآییــــــن ڪــــــــــــــــــہ هنـــــــــــوز حَمـلــــ✘ـــــہ نــَــڪـــَـــــــردَنایـــــــن زِندِگـــــــــے مــــــآرو گـاییـــ✘ــــد دآشــــــــــــــــــــــے

گـآهـــــــــــے وَقتــــــــــــــآ بــــــآس ســــــآڪِــــــــــت بـــآشـــــــــــــــــــــــــے

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201510263814735068941441609571.4632.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۶شهریور
بِ خُدا مَنم دُوست دارَم بِشَم یه سَر خُوش

بِ خُدا مَنم دُوست دارَم خَنجَر اَز پُشت

بِ خُدا تَنَم خَسته اس خُورده اَز بَس مُشت

بِ عِشق خُودت اِمشَبَم میخوابَم [شَب خُوش]
http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-2015102638647432391441271973.9301.png
ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۵شهریور

↺↺هـرزه شـدی فک کـردی بـا کـلـاسـی↺↺

↬◆واسشـون ارزش نـداری وقتـی بـا لبـاسـی◇↫دُنیــــــــــآ قشنگــــــــــہ اَمـــــــآ تــــــــــوے نقآشـــــــــے

نــــــــہ لآ بـــــــــــــــہ لآے ایـــــــــــــــــن آدمـــــــــ✘ـــــاے لآشـــــــــےمـــَــــن همـــــــــہ ے خــوآبــــــــآے خــوبمـــو نِصفــــــــــہ ڪــــــآرہ دیــــــــدَم

اَمـــــآ بـآ ایــــــن حـــــآل اَز ✘زندگـــــــے✘ اِستفـــــــــــاء نمیـــــــدَم
اَگـــــــــــہ ریــــ✘ــــدم بهــــــت بــــــــودہ حَقــــــت

دوستــــــــــــــآم پُشتــــــــــــــــم هَستـــــــــــن پـــَـــ ڪــــــــــون لقــــــــــت
ﺣﺘــــــــﯽ ﺍَﮔـــــــــہ ﺭﻭم ﺑﯿــــــــآﺩ ﺩﺭﯾــــــــآ

بــــــــــــآزم ✘مینـــویســـــــــــم✘ ﻭآﺳــــــــــــــہ ﻧﯿـــــــــــــآﺯﻣﻨـﺪاشدو سِه سالِه شُدی قــرص شـَبِ مَن دنیـا نـَدارم تویـی شَـهر مـــن # ♥♥

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20151026387308210001441520156.6028.png

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۴شهریور

شیر تو شیرم
شمشیر تو جیبم
چطورم؟ بنظرت بده شیر روحیش؟!
قوی تر از خودم جز خدا نیست تو دیدم
حتی از سینه ی قبرستون شیر دوشیدم

اومدم برا جنگ
حواسم پرتِ چیزی نی
پس نیا دیدنم با جعبه شیرینی
من از پا در بیام!!بچه چی میگی!!
مگه با تانک ببرنم رو تخت کلینیک

http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/11/03/635260336362414261.jpg
ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۴شهریور

یـــــــــــآد بگـیــــــــــــــر اَگـــــــــــہ بَـــــــــــــدے ڪَـــــــــــــــــــردَن بِــتــــــــــــــــ
صـــــآف ڪٌنــــــــــــــــے وَلـــــــــــے نَـــــرہ لَــبخَنـــدِتـــــــــــــــانــقــــــــــد ڪــــــــــہ✘فــضـــــآے مــجـــــــآزی✘ خــیلـیــــــــــآرو بــزرگـــــــــــــــ ڪــــــــرد
شـــیـــــــــــرِ مـــــــــــآدر نڪــــــــــرد
هـهـــــــــــــــــــشــآیـــــــــــــد اَفڪــــــــــــآرم خیلــــــــــــــــــــے پیـــــــــــــــــرہ
ولــــــــــــــــــے ✘سلـــــــــطآن جَنــــــــــــــگَل✘ همیشــــــــــــــہ شیـــــــــــــــــــرہآخـــــــــــــہ بـَـچــــــــــہ جــــــــون تــــــــو رو چـــــــــــــــــہ بـــــــــــــہ جمعمـــــــّــــــون
تـــــــــــــــو بـــــــــرو رو ڪُصــــ✘ــــآ بِڪــــــــش زَبــــــــون
هــهـــــــــــــهســـــتـــــَــــن بعضیــــــــــــــــآ ڪـــــــــــــہ اَز روے شَهـــــــــــــــــوت
عیـــــــــن ✘ســـــَـــــگـــــــے✘ قــــَــــــلآدہ بــــــــــــہ گــــَــــــردن
گــــــــــوش بــــــــــــــہ فـــَـــــــرمـــــــــآن جِنــــــــــس مخــــــــــــــــــــآلفــــــــــنرفـــاقَــــت معشوقیســـــــــت ڪـــــــــــــہ
ســـراَنجــــــام بـــآیــــــد بــــآ دیگــــرآن تقسیـــــــــــم شــَــــود
اَمـــــــــآ وَقتـــــــــے تقسیـــــــــــم شُـــــد دیگـــــر اَزعـــ✘ــــان تُـــــــو نیســــــــــت

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-20151026388318464981441202919.581.png

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۲شهریور
جوکر:میـבونی زפֿـم های رو صورتم برای چیه؟؟؟
 
 من یـہ همسر בاشتم کـہ פֿـیلی زیبا بوב...
 
 قمار بازی میکرב و یـہ عالمـہ بـבهی بالا آورבـہ بوב...
 
 طلب کارا صورتشو פֿـط פֿـطی کرבن...
 
 ما پولی برا جرا פـیش نـבاشتیم...
 
 میـפֿـواستم کـہ بـבونـہ زפֿـماش برای من هیچ اهمییتی نـבاره...
 
 برای همینم یـہ تیغ گذاشتم رو בهنم و این کارو کرבم...
 
 میـבونی بعـבش چیشـב؟؟؟
 
 نتونست اینجوری منو ببینـہ و ترکم کرב...
 
 " פـالا בیگـہ همیشـہ میـפֿـنـבم"
http://s6.picofile.com/file/8179973400/awesome_top_hd_wallpapers_of_joker_wide_free.jpg
ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧

برگرفته شده از /web/20150909170233/http://pesarsagasab.blog.ir/
  • ۹۵/۰۴/۰۵
  • نریمان نیستانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی