دانلود

 • ۰
 • ۰

درد و دل

❤سلام بچه ها ممنونم که بهم سرمیزنید فقط یه چیزی!!❤

عزیزایی که میخوان لینکشون کنم اول لطف میکنن منو با

اسم AnTiLoVe.2 لینک  میکنن و فقط تو پست ثابت اسم و ادرسی و

که میخوان لینک بشن و برام بزارن .منم بهشون سر میزنم

لینک بودم لینکشون میکنم.

لطفا بی احترامی نکنین چون بد میبینید

 פֿـسیــس هــم نباشیـــב هــم لایــڪ ڪنیـــב هــم نظر بزاریـــב

 اتاق گفتگو هم همیــشـہ بازہ בوωـت בاشتیــטּ بریــטּ اونجا بـפـرفیــטּ


 ❤ هــیچی  בیــگـہ فقط همیــטּ ❤  

❤اِلتِمــــــــا๛ مــــــالِ בیـــــــروز بــــوב ❤
 مـــــــالِ وَقتـــــــے بـــوב ڪــــﮧ ســـــــا בـہ بوבم
 اِمــــــــروز میـــــــפֿـــــواے بـــِــرے ؟؟؟
 هیــــــــــــــ๛ !!!
 ❤ـ؋ـَقَطـ ” פֿـــُــــבاـפـــــــــــافـِظــ ❤ 


ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۸شهریور
اینو جایی دیدم واقعا نیاز بود بزارمشدلم برا مردبودنت تنگ شده حالم ازنربودنت داره بهم میخوره، ی زمانی بایه اخم شیرین دوس داشتنی میگفتی بیرون نریااااااااا

الان میگی بپیچون خونروبزن بیرون میگفتی چادرسرت کنی هااااا میای بیرون،الان میگی ساپورت بپوش اندامت قشنگه حیفه…

زنگ که میزدم پیش دوستات بودی قطع میکردی تنهامیشدی زنگ میزدی که دوستات صدامو نشنون،الان پیششون میزنی رو اسپیکرومیدی باتک
تکشون بحرفم….

منوباهاشون بیرون میبری میگی راحت باش باهاشون،میگفتی خانومم دس به ابروهات نمیزنی هااا تاوقت ازدواجمون الان میگی قشنگ گرفتی بیامال منم بگیر….

میگی مانتوکوتاهو روشن بپوش ست کن….

جلودوستام قشنگ جلوه کن… چرادیگه وقتی لایک پسرارو زیرپستام میبینی کامنت نمیذاری توفقط مال منی….

دلم براصدای مردونت لک زده نه عجقم وعسیسمت …..

دخترشدنت مبارک ولی من به مردبودنت نیازدارم..تف به ذات هرچی نامرده!!
http://axgig.com/images/02465103432439449068.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۸شهریور

ببینم کی معنی اینو میفهمه


بابایے؟؟

# جونَمـ تولہ؟

+ اسمـ عشقتــ چے بوده؟؟

# اسمـ مامانےو نمےدونے؟؟

+ نہ... همون عِشـقے ڪہ اون شبــ با عڪسش حلف مےزدے یباشڪے...

# اے تولہ... مگہ بیدار بودے تو؟؟

+ الہ بابایے..حالا بوگو اسمش چے بوده قول مےدم بہ مَـمَنے نگم.

# تولہ قول دادیا.خــــــــــب اسمشـ [•••••••] بود...

+ عـــــہ بابایے این ڪہ اسمہ منہ !!

# (یہ آه و یہ سڪوت طولانے)....

http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/10/31/0/1414701265713718.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۸شهریور

★ﺍﻭﻧـــــے ﮐﻪ ﺭﻓـــﺖ , رفتــہ ...

⇇ﺍﮔــــہ ﺑﺮﮔـــــــﺮﺩﻩ ﺍﺯ  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ??

             ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ...         

                  ✘ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗــــــــﻮ را ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ...


    ⇚ ﮐﺴــــے ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘــــہ

     ?? ﺍﮔـــہ ﻫــــﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ  

     ⇡⇡ ﯾـــــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷہ... 

      ☜ﺩﯾﮕـــــہ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘـــہ ...


    ▼▼▼ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﮐﺴـــے ﺭﻓﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷــــــــﺶ ﮐﻦ▼▼▼

              √√ﺣﺘــــــــــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑــــﺮﮔﺮﺩﻩ ... !!!!

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۶شهریور

☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ

ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪

ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √

← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜

ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201515997221254468681435470676.7154.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۶شهریور

نَ َزدَمــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــہ سیـــــــــــــــــــــــــم آخــَــــــــــــــــــر

هیچڪَســَــــــــــــم نڪــَــــــرد منـــــــــــــــــــــو بـــ✘ــــــآوربـَعـضــــــــــــــــــــے اَز رُفــقــــــــــآ

دشمـنــــآییــــــن ڪــــــــــــــــــہ هنـــــــــــوز حَمـلــــ✘ـــــہ نــَــڪـــَـــــــردَنایـــــــن زِندِگـــــــــے مــــــآرو گـاییـــ✘ــــد دآشــــــــــــــــــــــے

گـآهـــــــــــے وَقتــــــــــــــآ بــــــآس ســــــآڪِــــــــــت بـــآشـــــــــــــــــــــــــے

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201510263814735068941441609571.4632.jpg

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۶شهریور
بِ خُدا مَنم دُوست دارَم بِشَم یه سَر خُوش

بِ خُدا مَنم دُوست دارَم خَنجَر اَز پُشت

بِ خُدا تَنَم خَسته اس خُورده اَز بَس مُشت

بِ عِشق خُودت اِمشَبَم میخوابَم [شَب خُوش]
http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-2015102638647432391441271973.9301.png
ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۵شهریور

↺↺هـرزه شـدی فک کـردی بـا کـلـاسـی↺↺

↬◆واسشـون ارزش نـداری وقتـی بـا لبـاسـی◇↫دُنیــــــــــآ قشنگــــــــــہ اَمـــــــآ تــــــــــوے نقآشـــــــــے

نــــــــہ لآ بـــــــــــــــہ لآے ایـــــــــــــــــن آدمـــــــــ✘ـــــاے لآشـــــــــےمـــَــــن همـــــــــہ ے خــوآبــــــــآے خــوبمـــو نِصفــــــــــہ ڪــــــآرہ دیــــــــدَم

اَمـــــآ بـآ ایــــــن حـــــآل اَز ✘زندگـــــــے✘ اِستفـــــــــــاء نمیـــــــدَم
اَگـــــــــــہ ریــــ✘ــــدم بهــــــت بــــــــودہ حَقــــــت

دوستــــــــــــــآم پُشتــــــــــــــــم هَستـــــــــــن پـــَـــ ڪــــــــــون لقــــــــــت
ﺣﺘــــــــﯽ ﺍَﮔـــــــــہ ﺭﻭم ﺑﯿــــــــآﺩ ﺩﺭﯾــــــــآ

بــــــــــــآزم ✘مینـــویســـــــــــم✘ ﻭآﺳــــــــــــــہ ﻧﯿـــــــــــــآﺯﻣﻨـﺪاشدو سِه سالِه شُدی قــرص شـَبِ مَن دنیـا نـَدارم تویـی شَـهر مـــن # ♥♥

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20151026387308210001441520156.6028.png

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۴شهریور

شیر تو شیرم
شمشیر تو جیبم
چطورم؟ بنظرت بده شیر روحیش؟!
قوی تر از خودم جز خدا نیست تو دیدم
حتی از سینه ی قبرستون شیر دوشیدم

اومدم برا جنگ
حواسم پرتِ چیزی نی
پس نیا دیدنم با جعبه شیرینی
من از پا در بیام!!بچه چی میگی!!
مگه با تانک ببرنم رو تخت کلینیک

http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/11/03/635260336362414261.jpg
ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۴شهریور

یـــــــــــآد بگـیــــــــــــــر اَگـــــــــــہ بَـــــــــــــدے ڪَـــــــــــــــــــردَن بِــتــــــــــــــــ
صـــــآف ڪٌنــــــــــــــــے وَلـــــــــــے نَـــــرہ لَــبخَنـــدِتـــــــــــــــانــقــــــــــد ڪــــــــــہ✘فــضـــــآے مــجـــــــآزی✘ خــیلـیــــــــــآرو بــزرگـــــــــــــــ ڪــــــــرد
شـــیـــــــــــرِ مـــــــــــآدر نڪــــــــــرد
هـهـــــــــــــــــــشــآیـــــــــــــد اَفڪــــــــــــآرم خیلــــــــــــــــــــے پیـــــــــــــــــرہ
ولــــــــــــــــــے ✘سلـــــــــطآن جَنــــــــــــــگَل✘ همیشــــــــــــــہ شیـــــــــــــــــــرہآخـــــــــــــہ بـَـچــــــــــہ جــــــــون تــــــــو رو چـــــــــــــــــہ بـــــــــــــہ جمعمـــــــّــــــون
تـــــــــــــــو بـــــــــرو رو ڪُصــــ✘ــــآ بِڪــــــــش زَبــــــــون
هــهـــــــــــــهســـــتـــــَــــن بعضیــــــــــــــــآ ڪـــــــــــــہ اَز روے شَهـــــــــــــــــوت
عیـــــــــن ✘ســـــَـــــگـــــــے✘ قــــَــــــلآدہ بــــــــــــہ گــــَــــــردن
گــــــــــوش بــــــــــــــہ فـــَـــــــرمـــــــــآن جِنــــــــــس مخــــــــــــــــــــآلفــــــــــنرفـــاقَــــت معشوقیســـــــــت ڪـــــــــــــہ
ســـراَنجــــــام بـــآیــــــد بــــآ دیگــــرآن تقسیـــــــــــم شــَــــود
اَمـــــــــآ وَقتـــــــــے تقسیـــــــــــم شُـــــد دیگـــــر اَزعـــ✘ــــان تُـــــــو نیســــــــــت

http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-20151026388318464981441202919.581.png

ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧
۱۲شهریور
جوکر:میـבونی زפֿـم های رو صورتم برای چیه؟؟؟
 
 من یـہ همسر בاشتم کـہ פֿـیلی زیبا بوב...
 
 قمار بازی میکرב و یـہ عالمـہ بـבهی بالا آورבـہ بوב...
 
 طلب کارا صورتشو פֿـط פֿـطی کرבن...
 
 ما پولی برا جرا פـیش نـבاشتیم...
 
 میـפֿـواستم کـہ بـבونـہ زפֿـماش برای من هیچ اهمییتی نـבاره...
 
 برای همینم یـہ تیغ گذاشتم رو בهنم و این کارو کرבم...
 
 میـבونی بعـבش چیشـב؟؟؟
 
 نتونست اینجوری منو ببینـہ و ترکم کرב...
 
 " פـالا בیگـہ همیشـہ میـפֿـنـבم"
http://s6.picofile.com/file/8179973400/awesome_top_hd_wallpapers_of_joker_wide_free.jpg
ʍęĥŕăđ🎤 ĥįđðęŋ🎧

برگرفته شده از /web/20150909170233/http://pesarsagasab.blog.ir/
 • نریمان نیستانی
 • ۰
 • ۰

دیر فهمیدم

۲۵
بهمن


دیـــــــــــــر فهمیدم

خیـــــــــــــــــــــــــــــــــلی دیر

گــلــــــــــــــــــــــــــــــم

عشقــــــــــــــــــــــــم

عزیزمـــــــــــــــ

تکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه کلامش بود


 • s♠eed ♥
۲۵
بهمن

اونایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی که از من بدشون میـــــــــــــــــــــــــاد

نظرشون رو روی کاغذ بنویســـــــــــــــــــــــــــــــــــن

بندازن تو سطل اشغالـــــــــــــــــــــــــ

چــــــــــــــــــــــــون برام مهم نیــــــــــــــــــــــــــــس...

من واسه اونایی که دوستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دارن زندگی میکنم


 • s♠eed ♥
۲۴
بهمن

نبــایـــב یــہ مـو از ســرت کــم بشـہ√!
ҳ̸Ҳ̸ҳ·•●حــق نــבارے غصـہ بخــورے√، همیشــہ بـایــב شـاב بـاشـے! ҳ̸Ҳ̸ҳ
·•●اجــازه نـاراحـت شـבن نــבارے!√ ҳ̸Ҳ̸ҳ
·•●بـایــב خیلــے مواظـب خـوבت بـاشـے√ҳ̸Ҳ̸ҳ
·•●فهمیــבے؟ ҳ̸Ҳ̸ҳ
·•●حـق مریـض شـבن هـم نــבارے√! بـاشــہ؟ ҳ̸Ҳ̸ҳ
·•●چـون ← مـن בوســــــــــــــــ√ــــــــــــــــــتבارمҳ̸Ҳ̸ҳ


 • s♠eed ♥
۲۴
بهمن

گفتم: عشق چیست؟ گفت: آتش! گفتم: مگر آن را دیده ای؟ گفت: نه ، در آن سوخته ام!


 • s♠eed ♥
۲۳
بهمن

   بعضی وقتا انقد طرف مقابلت مصمم گه میخوره

                             پیش خودت میگی نکنه این داره حرف حساب میزنه

                                                 من دارم گه میخورم!


 • s♠eed ♥
۲۳
بهمن

بازم از یه آشنابعضی آدما یهو میان 


یهو زندگیتو قشنگ میکنن


یهو میشن همه دل خوشیت


یهو میشن دلیل خنده هات


یهو میشن دلیل نفس کشیدنت


بعد همینجوری


یهو میرن 


یهو آرزوهاتو خراب میکنن


یهو میشن دلیل همه غصه هاتو همه اشکات


یهو میشن سبب بالا نیومدن نفست 

هیس. . .

بگذارید برود. . .

ماندن التماسی نیست. . .

بهای سنگینی دادم تا فهمیدم. . .

کی که قصد ماندن ندارد را باید راهی کرد. .
 روزی میرسد که در خیال خود


جای خالی ام را حس کنی...


در دلت با بغض بگویی:


"کاش اینجا بود"


اما من دیگر


.


.


.


.


به خوابت هم نمی آیم.


 


عــشــق یـــعنــی ؛


ایــنــقد واستـــــ عزیــز بوده بــاشــه کــه


توو روزایی که نیستــــــ ؛


کسی جـــاشــو نـگیـــره...

 • s♠eed ♥
۲۳
بهمن

دلــــــــــم یک تصادف

جــــــدی میخــواهد!!!

پــــــــر سر و صــــــــــدا...

آمبولانــــــس ها سراسیمه شوند

و کار از

کار بگـــذرد...!


 • s♠eed ♥
۲۳
بهمن

شکـــــــــــــــ نـــــــکـــــــــن...

 

آدمهـــــــــا زمــــــــــانــــی  از همــــــــــــــــــــ

 

 دورمی شوند

 

کـــــــه بــــــه کـــــــــسی دیگـــــــــــــــر نزدیکـــــــــــــــــ

 

 

میشــــوند...

 • s♠eed ♥
۲۳
بهمن

,,آهسته,, بیا

.

.

 .

.

چیزی هم ,,ننویس,,!!

همان که ,,بخوانی,, بس است

لامصب من به,,بی محلی های تو,, عادت دارم!!!!


 • s♠eed ♥
۲۳
بهمن

گـ؋ـتܢܢ :

" פֿــבایـــــــــــــــــا "

بـہ פֿـاطر בیگرى בلܢܢ را شکـωـت و ر؋ـت..!

بـבوלּ او چکار کنم..؟!

گـ؋ـت :

نگراלּ نباش او هܢܢ براى פֿـوشبـפֿـتى با یارش بـہ آـωـمانܢܢ رو مى انـבازב.!!!✔✔

 • نریمان نیستانی
 • ۰
 • ۰شلوارک لاغری هات شیپر


شلوارک لاغری هات شیپر، یکی از جدیدترین محصولات لاغری در جهان می باشد که بخاطر کارایی بسیار بالای آن در چربی سوزی و از بین بردن بافت های چربی بدن بخصوص رانها و پهلوها، در سراسر جهان از شهرت بسیار بالایی برخوردار شده و به یکی از پرفروشترین محصولات لاغری، بدل گشته است.

شلوارک لاغری هات شیپر

شلوارک لاغری هات شیپر، بخاطر ویژگی های منحصر بفردش، از تاثیر گذاری بی غیدو شرطی در لاغر کردن پایین تنه بدن برخوردار است. شلوارک هات شیپر hot shapers  از الیاف نرم مخصوص لباس های ضد سرما و با استفاده از تکنولژی نانو تهیه شده است به همین خاطر به محض پوشیدن شلوارک لاغری هات شیپر و با انجام کمترین مزیان تحرک بدنی، مانند نرم های سبک و پیاده روی، بدن شروع به تعریق کرده و بافت های چربی موجود در قسمت های ران و پهلو، شروع به آب شدن می نمایند.شلوارک لاغری هات شیپر Hot shapers قابل استفاده برای زمان ورزش ، حرکات موزون ، نرمش ، ایروبیک و ... می باشد که باعث کاهش وزن بیشتر و افزایش چربی سوزی و نتایج بهتر از حرکات ورزشی و ... می گردد.
اگر به دنبال راهکاری ساده و بی خطر و بدون عوارض جانبی برای لاغری و تناسب اندام خود می گردید شلوارک لاغری هات شیپر بهترین نوع محصول در جهان برای شما خواهد بود.

شلوارک لاغری هات شیپر hot shapers ساخته شده از الیاف نرم و با بحره گیری از تکنولوژی نانو،مناسب برای استفاده در هنگام ورزش،نرمش،پیاده روی و ... جهت چربی سوزی و لاغر کردن شکم و پهلوها می باشد.

مواد و الیاف مخصوص به کار رفته در هات شیپر باعث افزایش درجه حرارت بدن در نتیجه تعریق زیاد بدن می شود و کمک فراوانی به چربی سوزی و تناسب اندام شما می کند این گن تاثیر مستقیمی بر روی چربی سوزی نواحی شکم،پهلو و ران ها دارد شلوارک لاغری هات شیپر، در مدت زمان کوتاهی به یکی از پرفروشترین محصولات کاهش وزن و لاغری بدل شده است.
این شلوارک لاغری نوعی گن محسوب می گردد که دمای بدن را افزایش داده و موجب تعریق بدن می شود.
اگر به دنبال راهکاری آسان و بی خطر و بدون عوارض جانبی برای لاغری و تناسب اندام خود می گردید شلوارک هات شیپر گزینه مناسب پیش روی شما خواهد بود. این شلوارک لاغری امتحان خود را بخوبی پس داده و افراد زیادی به کمک آن توانسته اند تا از شر چربی های اضافی بدن خود رها شوند.
استفاده از این گن به طور مداوم سبب بهبود نتایج ورزشی و کاهش وزن شما می شود.

 شلوارک لاغری هات شیپر

ویژگی های کلیدی شلوارک هات شیپر hot shapers:
محصول جدید با کارایی بهتر
ساخته شده از الیاف مخصوص لباس های ضد سرما و با بحره گیری از تکنولوژی نانو در تولید آن
تاثیر مستقیم بر روی نواحی شکم ، پهلو وران ها
بالا بردن حرارت برای چربی سوزی بیشتر
استفاده راحت وبهبود نتایج ورزشی
هرچقدر بیشتر عرق کنید تناسب اندام بیشتری به دست خواهید آورد
این شلوارک لاغری جدیدترین محصول هات شیپر Hot SHapers می باشد
این گن لاغری طوری طراحی شده است که دمای بدن را افزایش داده و باعث تعرق می شود
به همین دلیل نواحی دور شکم ، ران و باسن تحت فشار قرار گرفته و باعث چربی سوزی می شود


دستورالعمل‌های شستشوی شلوارک لاغری هات شیپر:
پیشنهاد میشود که بعد از هر بار استفاده شسته شود، مخصوصاً بعد از ورزش. در آب سرد و با استفاده از مواد شوینده نرم آن را بشویید سپس آن را آب کشیده و خشک کنید.
شستشوی دستی‌ در آب ۳۰ درجه سانتیگراد.
شلوارک هات شیپر را نباید با آب داغ شستشو داد و درجه حرارت مناسب برای شستشوی آن 30 درجه سانتیگراد می باشد.

شلوار هات شیپر نباید توسط خشکشویی ها شسته شود و شستن آن تنها با دست باید صورت پذیرد.

 • نریمان نیستانی
 • ۰
 • ۰

تلویزیون سامسونگ مدل 48H6430 با بهره گیری از نمایشگری 48 اینچ توانسته است تعادلی بین تلویزیون های با ابعاد کوچک و تلویزیون های غول پیکر ایجاد کند. در واقع این تلویزیون LED سامسونگ دارای ابعادی کاملا مناسب و در نقطه بهینه برای یک نمایشگر خانگی است . سامسونگ برای این ال ای دی 48 اینچ کیفیت تصویر FULL HD  یا همان رزولوشن تصویر 1080*1920 را در نظر گرفته است . در کنار این کیفیت تصویر ، استفاده از پردازنده 4 هسته سامسونگ به همراه سرعت انطباق تصویر 200هرتزی باعث می شود شما تصاویر را با بهترین کیفیت ممکن تجربه نمایید . با کمک قابلیت هوشمند یا SMART این تلویزیون می توانید وارد دنیای سرگرمی و بازی های سامسونگ شده و از انبوهی از نرم افزار ها و بازی های روز دنیا بهره ببرید . استفاده از خروجی صدای 20 وات و کیفیت صدا و وضوح بسیار مناسب ان از دیگر مشخصات این تلویزیون است. در نهایت نیز یک گیرنده دیجیتال داخلی باعث می شود تا شما به راحتی بدون هیچ مشکلی بتوانید انواع شبکه های موجود را در دسترس داشته باشید . در ادامه این مقاله با کارشناسان سایت یکنام همراه باشید تا با مشخصات اصلی این TV بیشتر آشنا شوید .

مقدمه

با ظهور تلویزیون به عنوان جعبه جادو زندگی انسان ها به صورت اعجاب انگیزی تحت تاثیر این مخلوق بشری قرار گرفت. با اینکه در ابتدا جبهه گیری های مختلفی در برابر این ابزار وجود داشت ولی به تدریج تلویزیون توانست در طول سالیان مختلف جای خود را در بین مردم بازکرده و آنها را تحت تاثیر قرار دهد . امروزه شرکت های مختلفی در گوشه و کنار دنیا وجود دارند که کار آنها تولید تلویزیون های مختلف است. برای باقی ماندن در عرصه رقابت و فروش ، شرکت ها هر روزه فناوری های مختلف و متفاوتی را به تلویزیون ها اضافه می کنند. با وئجود اینکه فناوری های مختلفی در تلویزیون ها وجود دارد اما بسیاری از فناوری ها ممکن است حتی تا چند سال بعد نیز به کار ما نیایند . بنابراین بهتر است قبل از خرید تلویزیون حتما بررسی موشکافانه ای نسبت به مشخصات تلویزیون ها داشته باشید .

تشخیص یک تلویزیون مناسب بر اساس قیمت و کیفیت مد نظر هر فرد ، کاری بسیار سخت است. بسیاری از افراد در این زمینه اطلاعات و تخصصی ندارند  و سعی می کنند تنها به اطلاعات روشندگان بسنده کنند. فروشگاه اینترنتی یکنام برای کمک هرچه بیشتر به خریداران و علاقه مندان به تلویزیون ها ، تصمیم گرفته است تا با کمک کارشناسان زبده خود تلویزیون های محبوب و پر فروش بازار را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این بار کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام تلویزیون هوشمند سامسونگ مدل 48H6430 را به صورت موشکافانه و بسیار دقیق مورد نقد و بررسی قرار داده اند تا شما را با ویژگی های مختلف آن آشنا کنند . در ادامه با ما همراه باشید تا با مشخصات اصلی این تلویزیون به صورت کاملا دقیق و جزئی اشنا شده و بتوانید خریدی هوشمندانه داشته باشید .

کیفیت ساخت و مونتاژ  تلویزیون سامسونگ H6430

از دید اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان تلویزیون ، اصلی ترین نکته ای که در خرید یک تلویزیون باید به آن توجه کنید کیفیت ساخت و مونتاژ و البته راحی ظاهری تلویزیون است. در صورتی که یک تلویزیون در این قسمت بتواند نمره قبولی کسب کند می تواند تا چندینی سال میهمان خانه شما باشد ، در غیر این صورت به زودی از دست تلویزیون خود خسته شده و عطای آن را به لقایش می بخشید و به سراغ خرید تلویزیون جدیدی خواهید رفت .

در ابتدا برای بررسی بدنه و کیفیت ساخت تلویزیون ، کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام به سراغ تست ضربه رفتند. در این تست بدنه تلویزیون تحت ضربات مختلف با نیروهای متفاوت قرار گرفت . از دید کارشناسان بدنه تلویزیون کاملا متسحکم و مقاوم است و به خوبی این ضربات را تحمل و دفع می کند . هم چنین در برابر سقوط از ارتفاع نیز تلویزیون به خوبی مقاومت می کند. بنابراین در این قسمت می توانید به خوبی به تلویزیون 48H6430 اتکا کنید. در بخش مونتاژ قطعات داخلی نیز ، سامسونگ با بهره گیری از جدید ترین ربات های روز دنیا به مونتاژ برد ها و قطعات مختلف تلویزیون می پردازد . بنابراین از این حیث نیز سامسونگ برندی کاملا معتبر به شمار می رود . از دید کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام در بخش ساخت و بدنه ، 48H6430 نمره قبولی را دریافت می کند .

در بخش طراحی ظاهری نیز سامسونگ بسیار خوب عمل کرده است.  نمایشگر 48 اینچ تلویزیون با قابی بسیار نازک احاطه شده است. این قاب حاشیه ای بسیار نازک است و دارای رنگ مشکی است. این رنگ مشکی باعث می شود در زمان خاموش بودن تلویزیون حس یک پارچکی در مخاطب به گونه ای ایجاد شود که تشخیص این قاب حاشیه ای بسیار مشکل خواهد بود. در قسمت پایینی این قاب لوگوی سامسونگ به صورت کاملا ماهرانه و بدون هیچ تغییری در بدنه تلویزیون نصب شده است. گوشه های قاب تلویزیون به صورت گرد طراحی شده اند که این گرد بودن به دلیل محبوبیت بیشتر این حالت نسبت به گوشه های تیز در بین خریداران است. قاب اصلی تلویزیون نیز مشکی رنگ است. این قاب دارای ضخامت بسیار مناسبی است که در مقایسه با تلویزیون های هم رده و هم قیمت این تلویزیون ، بسیار مناسب است و 48H6430 در زمره تلویزیون های نازک بازار قرار می گیرد .

در این تلویزیون  4 پورت HDMI و سه پورت USB و ورودی های کامپوننت و کامپوزیت و خروجی هدفون و خروجی صدا قرار گرفته است .همچنین این مدل دارای پورت شبکه LAN می باشد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. از حیث ورودی و خروجی ، این تعداد پورت کاملا مناسب این تلویزیون است و از دید کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام یکی از کامل ترین ها به شمار می رود .

کیفیت تصویر  LED سامسونگ H6430

سامسونگ برای تلویزوین هوشمند مدل 48H6430 از یک نمایشگر 48 اینچ بهره برده است. سایز 48 اینچ نقطه تعادل و واسطی بین تلویزیون های با ابعاد کوچک و تلویزیون های غول پیکر بازار است و از دید بسیاری از منتقدان ، بهترین سایز موجود برای استفاده در منازل به شمار می رود . در این تلویزیون از پنل های ال ای دی بهره برده شده است. پنل های ال ای دی رایج ترین پنل های بازار هستند که در بیش از 90 درصد تلویزیون های موجود استفاده می شوند . برای این تلویزیون کیفیت تصویر FULL HD با رزولوشن تصویر 1080*1920 در نظر گرفته شده است. این کیفیت تصویر بهترین گزینه ممکن برای مصارف خانگی است. با این کیفیت می توانید بهترین فیلم های بازار را با بالاترین کیفیت ممکن تماشا کنید و شبکه های مختلف تلویزیونی را نیز در منزل خود را بالاترین کیفیت دریافت کنید . پردازنده 4 هسته استفاده شده در 48H6430 ، باعث پردازش سریع تصاویر  می شود که خود باعث افزایش کیفیت تصویر است.

سرعت انطباق تصویر در مدل 48H6430 شرکت سامسونگ برابر با 200 هرتز است. این عدد ، عدد کاملا مناسبی است و با کمک آن این تلویزیون به خوبی از عهده انطباق تصویر در سریع ترین فیلم ها نیز بر خواهد آمد . منظور از انطباق تصویر توانایی اتصال تصاویر به یکدیگر برای نمایش است. هرچه سرعت فیلم بیشتر باشد ، تعداد تصاویر در واحد زمان افزایش می یابد. در صورتی که تلویزیون نتواند این تصاویر را با سرعت مناسبی به یکدیگر متصل کند شاهد تصاویری کشیده و تار خواهیم بود. در تست های انجام شده توسط کارشناسان فروشگاه اینترنتی یکنام ، این تلویزیون به خوبی از عهده پخش تصاویر سریع بر می آید و نمره بسیار خوبی در این بخش دریافت می نماید.

تلویزیون هوشمند  Samsung H6430

یکی از اصلی ترین ویژگی های تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 48H6430 دارا بودن قابلیت هوشمند یا SMART است. با کمک این قابلیت می توانید به راحتی از طریق اینترنت بی سیم یا WI-FI و یا ورودی LAN به اینترنتی متصل شوید. با اتصال به شکبه جهانی سامسونگ می توانید از انبوهی از نرم افزار های کاربردی و بازی های روز این سامانه بهره مند شوید و اوقات فراغت خود را به بهترین نحو ممکن پر کنید. هم چنین با قابلیت آپدیت سیستم عامل این تلویزیون می توانید تا سال ها تلویزیونی بروز را در منزل خود داشته باشید و از آن لذت ببرید .

کیفیت صدا ال ای دی H6430

سامسونگ برای خروجی این ال ای دی از دو اسپیکر 10 واتی بهره برده است. این دو اسپکیر در مجموع خروجی صدای 20 واتی را برای 48H6430 فراهم کرده اند. با اینکه این تلویزیون دارای کیفیت صدای تلویزیون در حد بسیار مناسبی است و وضوح بسیار خوبی دارد اما قدرت صدا چندان بالا نیست . در صورتی که به دنبال صدایی قدرتمند هستید بهتر است یک پخش کننده  خانگی مانند سینمای خانگی تهیه کنید.

نتیجه خرید تلویزیون 48H6430

مدل 48H6430 شرکت سامسونگ با بهره گیری از پنل ال ای دی و استفاده از کیفیت تصویر FULL HD با رزولوشن تصویر 1080*1920 و یک پردازشگر 4 هسته ای تصاویری با کیفیت بسیار مناسب در اختیار شما قرار می دهد. سرعت انطباق تصویر 200 هرتزی این تلویزیون باعث می شود تا به هیچ عنوان شاهد تاری یا کشیدگی تصاویر نباشید. با کمک قابلیت هوشمند نیز می توانید لذت وبگردی در ابعاد 48 اینچ را تجربه کنید. اگر به دنبال خرید تلویزیون میان رده با کیفیت و قیمتی معقول و منطقی هستید حتما 48H6430  را در نظر داشته باشید .

برای خرید تلویزیون سامسونگ 48 اینچ H6430 می توانید به صورت مستقیم وارد لینک زیر شده و با دیدن قیمت تلویزیون و پسندیدن ان, خرید ان را انجام دهید.

http://yeknam.com/tv-218/170--samsung-led-48h6430-h6430-smart-lcd-specs-tv.html?search_query=48H6430&results=1
 • نریمان نیستانی
 • ۰
 • ۰

دانلود آهنگ جدید امیرعلی بنام کاش همون روزا

امیر علی که این روزهای مدلی شبیه به روزهای اولیه شروع کار رضا صادقی پیدا کرده آهنگ جدیدی به نام کاش همون روزا منتشر کرد. رضا صادقی اوایل شروع به خوانندگی، کار سرودن شعر و ملودی سازی و تنظیم را به تنهایی انجام میداد. ظاهرا امیرعلی نیز چنین روندی را در پیش گرفته است و علاوه بر خود، برای چند آهنگ جدید از کورش صنعتی نیز علاوه بر سرودن ترانه, ملودی سازی و تنظیم و میکس و مسترینگ را بر عهده گرفته است. آهنگ کاش همون روزا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تمامی امور را خود امیرعلی مدیریت کرده است. برای دانلود آهنگ جدید کاش همون روزا از امیر علی و نیز دانلود آلبوم جدید و دانلود موزیک ویدیو جدید از این خواننده میتوانید به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه نمایید.

 • نریمان نیستانی
 • ۰
 • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

 • نریمان نیستانی
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • نریمان نیستانی